Logo

Utrzymanie i ochrona antykorozyjna

Date

Tuesday, November 24, 2020

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mr Grzegorz Kuczaj

Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
Presenter

Mrs dr inż. Agnieszka Królikowska

Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Presenter

Mr mgr inż. Przemysław Kamiński

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Betonu
Presenter

Mr mgr inż. Tomasz Gajda

Kierownik Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Presenter

Mr dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Agenda

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (5’)

WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich – dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (15’)

WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich – mgr inż. Przemysław Kamiński, mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (15’)

WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich – dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM (15’)